Algemene Leveringsvoorwaarden

Op onze dienstverlening en producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Focus@Work is een bedrijfsonderdeel van Tomingroep BV.

KvK-nummer Focus@Work Uitzendbureau BV: 32100343

KvK-nummer Tomingroep BV: 32032606.

pdf-icon.png Algemene voorwaarden ABU

pdf-icon.png CAO voor Uitzendkrachten

pdf-icon.png Laat flexibiliteit voor u werken

pdf-icon.png Inkoopvoorwaarden Tomingroep