Tomin Retail

De winkels van De Kringloper maken deel uit van Tomin Retail B.V.

Aan de retailactiviteiten van Tomingroep liggen een tweetal doelstellingen ten grondslag:
•   Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en te helpen reïntegreren
•   Verantwoord omgaan met het milieu

De opbrengst die uit de verkoop van de goederen voortkomt en na aftrek van alle bedrijfskosten overblijft, wordt gebruikt voor het creëren van nieuwe werkplekken en investeringen ten behoeve van het milieu.

Onder Tomin Retail vallen de volgende bedrijven:
1.   De Kringloper met vier vestigingen; verkoop tweedehands goederen
2.   De Kringloper Werkbedrijf; maken producten van recycled en restanten hout